PROGRAMATOR CENTRALNY
 
Możliwość sterowania maks. 64 grupami (maks. 64 jednostkami wewnętrznymi) podzielonymi na 8 grup programowych 

 • Możliwość zaprogramowania 6 operacji dziennie (włączenie/wyłączenie/zezwolenie lokalne/blokada lokalna) dla każdego dnia tygodnia
 • Możliwe są jedynie: włączanie/wyłączanie, zezwolenie/blokada lokalna sterownika i ich wzajemne łączenie (włączenie + zezwolenie na tryb lokalny, wyłączenie + blokada trybu lokalnego, zezwolenie tylko na tryb lokalny itp.)
 • Możliwe jest równoczesne ustawienie lokalnej blokady i kombinacji ustawienia temperatury, zmiany trybu i włączenia/wyłączenia
 • Dodana została funkcja wstrzymania pracy programatora w przypadku dnia wolnego, a także zatrzymania pracy programatora na dłuższy czas Ustawienie dnia wolnego lub wyłączenia systemu w tygodniu powoduje wstrzymanie programu tylko w danym tygodniu
 • Wszystkie ustawienia można wyłączyć za pomocą przycisku „ON/OFF” (wł./wył.) programatora (ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje przywrócenie działania programatora)

STEROWNIK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
 
Ponieważ za pomocą sterownika włączania/wyłączania nie można wybierać trybu pracy ani ustawiać temperatury, należy go używać razem ze sterownikiem bezprzewodowym, sterownikiem systemu, sterownikiem inteligentnym itp.

 • Możliwość sterowania 16 grupami jednostek wewnętrznych
 • Możliwość sterowania zbiorczego lub indywidualnego grupami (jednostkami)
 • Możliwość podłączenia do 8 sterowników włączania/wyłączania (4 główne, 4 podrzędne) do jednego systemu
 • Możliwość natychmiastowego określenia stanu pracy

STEROWNIK INTELIGENTNY
 

Ograniczenia dostępnych funkcji:
Blokada oznacza ograniczenie dostępnych funkcji ze sterownika. Możliwa jest również zmiana funkcji zablokowanych. 
Ograniczanie dostępnych funkcji (możliwe do określenia przez użytkownika):
Tryb indywidualny: Brak ograniczeń funkcji dostępnych ze sterownika bezprzewodowego. Można jednak zmienić sposób sterowania zgodnie z ostatnimi ustawieniami sterownika (priorytet dla ostatniego naciśniętego przycisku).
 

SYSTEM P-AIMS. 
 
Kompleksowy system zarządzania systemami klimatyzacji firmy Panasonic 
System P-AIMS jest przeznaczony dla obiektów takich jak biurowce i centra handlowe. Jeden komputer sterujący z systemem P-AIMS może sterować jednocześnie 4 niezależnymi systemami. Każdy system może obejmować maksymalnie 8 interfejsów komunikacyjnych i sterować maksymalnie 512 jednostkami wewnętrznymi. Jeden komputer z systemem P-AIMS może sterować nawet 1024 jednostkami wewnętrznymi.
 

INTERFEJS INTERNETOWY
 
Dostęp i obsługa przez przeglądarkę internetową 
Wyświetlanie ikon 
Kody językowe dostępne w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim
Możliwe indywidualne sterowanie (max. 64 jednostek wewnętrznych) ON / OFF trybu pracy, ustawienia temperatury, prędkości wentylatora
Regulacja strefowa
Wszystkie jednostki sterujące
Log alarmów
Log wysłanych maili

 

ADAPTERY KOMUNIKACYJNE
 
Moduł WE/WY szeregowo-równoległy dla jednostki zewnętrznej (CZ-CAPDC2) 

 • 4 jednostkami zewnętrznymi
 • Możliwość zmiany trybu pracy i wł./wył. grup jednostek za pomocą sterownika centralnego.
 • Urządzenie konieczne do sterowania z zewnątrz

Dokładny opis znajdziesz w katalogu:

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY

Interfejs ten jest niezbędny do podłączenia układów GHP i ECOi do systemu zarządzania budynkiem (BMS). 
Przetworzenie informacji do formatu protokołu KNX/Modbus/BacNet wymaga dodatkowego interfejsu.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.